Průběh certifikace

V rámci této certifikace neprobíhá žádné testování znalostí formou ústní zkoušky. Cílem ani cestou není učit se nazpamět jakékoliv poučky, definice či teorie. Nejde o teorii účetnictví, jde o znalosti programu POHODA a jeho používání.

Znalosti uchazeče ověřuje komplexní, tematicky a odborně vyvážený praktický test, na jehož splnění má uchazeč časový limit 5 hodin. Dostane písemné zadání a jednotlivé úkoly provádí přímo v programu POHODA. Úlohy prověří každou z klíčových oblastí tohoto programu.

Pedagogové, studenti i odborná veřejnost skládají shodné testy. Studenti nejsou na jednu stranu nijak zvýhodňováni (nemají jednodušší či lehčí verzi testu), na druhou stranu váha certifikátu, který získají po úspěšném složení testu, je tak mnohem větší.

Stupně certifikace:

  • úspěšnost 60 % (minimum) = CERTIFIKOVANÝ SPECIALISTA POHODA
  • úspěšnost 85 % a lepší = CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA

Kvalitní výuku mohou zabezpečit pouze kvalifikovaní a zkušení učitelé. Z každé školy, která se chce stát POHODOVOU, tedy certifikační testy absolvují také pedagogové. CERTIFIKOVANÝ UČITEL POHODA je ten, který zvládne test s minimálně 70% úspěšností. Od 85 % úspěšnosti je tento učitel zároveň CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA.

Certifikáty jsou vždy vystaveny na jméno konkrétního úspěšného absolventa testu a mají platnost 3 roky.

Podrobnější informace o průběhu certifikačních zkoušek najdete na www.stormware.cz/certifikat-pohoda/.


úvod