Proč se stát POHODOVOU školou?

Zapojením do jedinečného projektu získává škola nemalé výhody jak pro sebe a své pedagogy, tak především pro své studenty.

Díky účasti v projektu je totiž školou, která nabízí svým studentům i pedagogům "něco navíc". Neodmyslitelným dílem přispívá na realizaci kvalitní, odborně a prakticky standardizované výuky účetnictví v programu POHODA.

Pohodová škola získá ZDARMA od společnosti STORMWARE potřebnou oporu a výhody v podobě:

  • účetního programu POHODA,
  • telefonické a e-mailové podpory,
  • seminářů pro pedagogy.

Případné náklady spojené s inovací učeben, s nákupem učebních pomůcek či další náklady lze hradit z dotačních titulů grantových agentur nebo z dotací, které poskytuje Evropská unie. Vysoké školy mohou žádat o granty interní grantové agentury, např. o grant na inovaci předmětu Účetnictví na PC.

Jak se stát POHODOVOU školou?

Jednoduše. Stačí být střední, vyšší nebo vysoká škola, na které probíhá výuka účetnictví a která se chce podílet na rozšiřování praktických dovedností svých studentů v ekonomickém systému POHODA.

Bližší informace vám poskytne garant projektu Ing. Tomáš Rain, Ph. D. nebo kterákoliv z poboček společnosti STORMWARE, viz kontakty.


úvod