Školní verze systému POHODA

POHODA EDU je speciální výuková verze oblíbeného ekonomického systému POHODA, která je ke vzdělávacím účelům poskytována ZDARMA. Verzi EDU mohou při výuce používat:

 • školy registrované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - POHODA EDU je určena pro všechny typy základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol, které v rámci svého učebního plánu nabízejí výuku účetnictví na počítači
 • komerční vzdělávací organizace, a to po předložení živnostenského listu či jiného oprávnění na pořádání kurzů pro veřejnost, případně další instituce po doložení skutečnosti, že pořádají kurzy práce s programem POHODA

Školní verze POHODA EDU obsahuje

Školní verze POHODA EDU svými parametry téměř odpovídá variantě POHODA Komplet, nejvyšší variantě ekonomického systému POHODA. Až na několik omezení (viz níže) je plně funkční variantou tohoto účetního programu. Obsahuje následující agendy a funkce:

 • účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok)
 • účetnictví (účetní deník, pokladna, banka, interní doklady, přiznání k DPH, souhrnná hlášení, saldo, finanční analýza)
 • daňová evidence (peněžní a nepeněžní deník, pokladna, banka, přiznání k DPH, souhrnná hlášení, podklady pro DzP)
 • cizí měny (částky v cizích měnách, kurzové lístky, cizojazyčné sestavy)
 • objednávky (nabídky, poptávky, vydané a přijaté objednávky)
 • fakturace (vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě, vystavování faktur a dalších dokladů ve formátu PDF)
 • adresář (správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace dokumentů)
 • poštovní sestavy (poukázky, průvodky, obálky, štítky)
 • majetek (dlouhodobý, leasingový, drobný majetek)
 • kniha jízd (vozidla, jízdy)
 • cestovní příkazy (tuzemské i zahraniční)
 • mzdy (personalistika, mzdy pro neomezený počet zaměstnanců)
 • sklady (zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní čísla, inventury, účtování zásob metodou A i B, evidence reklamací a oprav, automatické objednávky jednotlivých zásob)
 • agenda Kasa pro přímý maloobchodní prodej zásob
 • výkazy pro Intrastat
 • editor tiskových sestav REPORT Designer

Navíc obsahuje oproti standardním variantám možnost importu seznamu studentů z textového souboru. Na jeho základě program založí pro každého studenta zvláštní firmu a zřídí mu do jeho firmy přístupová práva. Import výrazně usnadní práci pedagogům, kteří tak nemusí každého studenta do ekonomického systému zavádět zvlášť.

Proč používat EDU verzi?

Školní verze ekonomického systému POHODA přináší řadu výhod:

 • Pro účely výuky získáte jeden z nejrozšířenějších ekonomických systémů v České republice a na Slovensku. O jeho oblíbenosti svědčí i to, že jej zakoupily desetitisíce firem.
 • Verzi POHODA EDU můžete pro vzdělávací účely používat bezplatně a po neomezenou dobu. Nevztahují se na ni ani žádné limity počtu záznamů.
 • POHODA obsahuje agendy daňové evidence i účetnictví, adresář s komunikačními funkcemi, agendy pro fakturaci, skladové hospodářství, evidenci mezd a majetku a spoustu dalších evidencí a funkcí.
 • Pro účely výuky je možné program POHODA EDU provozovat na neomezeném počtu počítačů.
 • Online dokumentaci - FAQ, videonávody, příručky ke stažení - mohou registrované školy využívat v rámci produktu zdarma, tištěné příručky je možné zakoupit (tel.: 567 112 612, e-mail expedice@stormware.cz.

Zapojte se do projektu POHODOVÁ škola
Chcete získat další výhody v podobě bezplatných seminářů pro pedagogy a telefonické
i e-mailové podpory? Stačí se stát POHODOVOU školou.

Omezení školní verze

POHODA EDU je určena pouze pro účely výuky ve školách a vést v ní reálné účetnictví nebo ji jinak komerčně využívat je zakázáno. Není v ní proto možné vést ekonomickou agendu školy nebo vzdělávací organizace. Program nepodporuje:

 • homebanking (tvorbu příkazů, zaúčtování výpisů)
 • internetové obchody
 • pokladní hardware, čárové kódy a mobilní fakturaci
 • importy a exporty dat (kromě importu seznamu studentů)
 • vytváření tiskových záloh

Všechny tiskové sestavy vytvořené ve školní verzi POHODA EDU jsou označeny jako NEPLATNÉ.

Postup pro získání školní verze POHODA EDU

Nejprve získejte Start verzi ekonomického systému POHODA. CD s touto verzí vám rádi zašleme zdarma. Případně si ji můžete stáhnout.

Nainstalujte program POHODA Start na hlavní počítač, ke kterému budou přistupovat jednotliví studenti a pedagogové z ostatních počítačů. Po spuštění programu POHODA Start stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci registrací zvolte možnost Vytisknout žádost o zaslání registračního čísla pro školní verzi a stiskněte tlačítko Další. Vyplňte všechny potřebné údaje a potvrzenou žádost spolu s prohlášením, že budete verzi POHODA EDU používat pouze pro účely výuky, zašlete poštou na adresu STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, 586 01 Jihlava nebo e-mailem na adresu info@stormware.cz.

Komerční vzdělávací organizace musí předložit také oprávnění na pořádání školení či kurzů pro veřejnost, resp. doklad o pořádání výuky účetnictví na počítači nebo výuky práce s programem POHODA.

Pošleme vám potřebné registrační číslo, po jehož zápisu do programu se nainstalovaný program POHODA Start změní ve verzi POHODA EDU určenou pro potřeby výuky.

FAQ – Síťová instalace EDU verze programu POHODA


úvod